Şişli Escort

Trabzon öğle ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Diyanet il il ezan saatleri! Bugün 10 Nisan 2022 Trabzon namaz vakitleri!

TRABZON (Haberler.com) – Trabzon öğlen ezanı saat kaçta okunuyor? Namaz kılmak için vaktin girmesini bekleyen müminler, sabah, öğlen ikindi, akşam ve yatsı namazları öncesi namaz vakitlerini takip ediyor. Pekala, Diyanet Vilayet il ezan saatleri nedir? öğlen namazı kaçta?

TRABZON ÖĞLEN EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Ezan İslam dininde namaz vaktinin geldiğini insanlara bildirmek için yapılan davete verilen isimdir. Trabzon öğlen namazı vakti 12:28 prestijiyle girmektedir.

Ezân-ı Muhammedî olarak da isimlendirilir. Ezan okuyan bireye müezzin denir. Arapça’da “duyuru, ilan, çağrı” manalarına gelen “adhan” sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Kökeni Türkçedeki “izin” sözcüğünün de kaynağı olan Arapça “idin” (kulak verme) sözcüğüdür.

Ezan, namaz vaktinin girmesiyle imam-müezzin-hatip tarafından okunur.

NAMAZ NE VAKİT KILINIR?

Namaz İslam’ın koşullarından biri olarak kabul edilen bir ibadettir. Kur’an’da günün aşikâr vakitlerinde abdestle birlikte duaya kalkılması sözü bulunur. Kur’an’a nazaran namaz Allah’ı anarak teslimiyetin gösterildiği bir arınma biçimi ve İbrahim peygambere öğretilen bir ibadet formudur. Namaz için ön kaidelerden birisi kıble istikametine gerçek yönelişi içerir.

Namaz, o vaktin ezanının okunmasıyla kılınır.

TRABZON SABAH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bugün sabah ezanı saat 04:14 olduğunda okunacaktır.

10 NİSAN 2022 TRABZON ÖĞLEN NAMAZI KAÇTA OKUNUYOR?

10 Nisan 2022 tarihinde öğlen ezanı saat 12:28 olduğunda okunacaktır.

TRABZON İKİNDİ EZANI KAÇTA?

İkindi ezanı saat 16:07 olduğunda okunacaktır.

TRABZON AKŞAM EZANI NE VAKİT?

10 Nisan 2022 tarihinde akşam ezanı saat 19:02 olduğunda okunacaktır.

TRABZON YATSI EZANI SAAT KAÇTA?

Bugün yatsı ezanı saat 20:26 olduğunda okunacaktır.

NAMAZ MÜDDETLERİ

Namazda okunan mühletler ve sırası ibadetini yerine getirmek isteyen müslümanlar tarafından merak konusu olmaktadır.

 • Fatiha Mühleti
 • Fil Müddeti
 • Kureyş Mühleti
 • Maun Mühleti
 • Kevser Mühleti
 • Kafirun Mühleti
 • Nasr Mühleti
 • Tebbet Müddeti
 • İhlas Mühleti
 • Felak Mühleti
 • Nas Mühleti

Fatiha mühletinin Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: 1- “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. 3- Er-Rahmâni’r-Rahîm. 4- Mâliki yevmi’d-dîn. 5- İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. 6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. 7- Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.”

Manası: 1- “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 2- Hamd; lemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. 3- (O Allah) Rahmân ve Rahîm’dir. 4- Din (ödül ve ceza) gününün sahibidir. 5- (Ey Allah’ım) Biz sırf Sana ibadet eder ve sadece Sen’den yardım dileriz. 6- Bizi dosdoğru yola ilet. 7- Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.”

Fil Mühleti Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl. 2- Elem yec’al keydehum fî tadlîl. 3- Ve ersele ‘aleyhim tayran ebâbîl. 4- Termîhim bi-hicâratin min siccîl. 5- Fece’alehum ke’asfin me’kûl.

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- “Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? 2- Onların makus planlarını boşa çıkarmadı mı? 3- Onların üstüne ebabil kuşları gönderdi. 4- O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. 5- Böylelikle Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

Kureyş Mühleti Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- Li îlâfi kurayş. 2- Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf. 3- Felya’budû Rabbe hâze’l-beyt. 4- Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- “Kureyş’in emniyetini sağladığı, 2- Yaz ve kış seyahatinde onları (güvenliğe ulaştırıp başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için onlar, 3- Bu meskenin (mabed’in, Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler. 4- Ki O (Allah) kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve her çeşit kaygıdan güvenliğe kavuşturandır.

Mâun Müddeti Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn. 2- Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm. 3- Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn. 4- Feveylun lil-musallîn. 5- Ellezînehum an salâtihim sâhûn. 6- Ellezînehum yurâûn. 7- Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- “Din gününü (İslam’ı, ahirette ceza ve mükâfatı) yalanlayanı gördün mü? 2- İşte o, yetimi itip kakar. 3- Fakiri doyurmayı teşvik etmez (önayak olmaz). 4- Şu namaz kılanların vay haline! 5- Onlar namazlarından gafildirler (önem vermezler). 6- Onlar gösteriş (için ibadet) yaparlar. 7- Ve onlar en küçük bir yardımı (zekâtı) da engellerler.

Kevser Mühleti Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. 2- Fesalli li-Rabbike ve’nhar. 3- İnne şâni’eke huve’l-ebter

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- “Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. 2- Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. 3- Asıl sonu kesik olan, senin düşmanın (sana buğzeden)dir

Kâfirûn Müddeti Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul yâ eyyuhe’l-kâfirûn. 2- Lâ a’budu mâ ta’budûn. 3- Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. 4- Velâ ene âbidun mâ abettum. 5- Velâ entum âbidûne mâ a’bud. 6- Lekum dînukum veliye dîn.

Nasr Mühleti Yazılışı, Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu. 2- Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. 3- Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- “Allah’ın yardımı ve fetih geldiği vakit, 2- Ve insanların, Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün vakit, 3- Çabucak Rabbini överek tesbih et ve O’ndan mağfiret lisana. Zira O, tevbeleri çok kabul edendir.

Tebbet Müddeti Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. 2- Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb. 3- Seyaslâ nâran zâte leheb. 4- Vemraetuhû hammâlete’l-hatab. 5- Fî cîdihâ hablun min mesed.

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- “Ebu Leheb’in elleri kurusun, (yok olsun) zati yok oldu ya. 2- Malı da, kazandıkları da kendisine bir fayda sağlamadı. (kurtarmadı) 3- (O) alevli bir ateşe girecektir. 4- Karısı da, odun hamalı (ve), 5- Boynunda bükülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir.)

İhlas Mühleti Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul huvallâhu ehad. 2- Allâhu’s-samed. 3- Lem yelid ve lem yûled. 4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- “De ki: O Allah birdir. 2- Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir. 3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. 4- Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

Felak Mühleti Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. 2- Min şerri mâ halak. 3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. 4- Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. 5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- “De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım, 2- Yarattığı şeylerin şerrinden, 3- Karanlığı çöktüğü vakit gecenin şerrinden, 4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, 5- Ve hased ettiği vakit hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

Nas Müddeti Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. 2- Meliki’n-nâs. 3- İlâhi’n-nâs. 4- Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. 5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. 6- Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- “De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. 2- İnsanların malikine, 3- İnsanların (gerçek) ilahına; 4- İnsanlara makus şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. 5- O ki, insanların göğüslerine (kötü fikir, şüphe) vesvese verir. 6- Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)

NAMAZ DUALARI

Sübhaneke Duası Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Subhânekellâhumme ve bi hamdik ve tebârakesmuk ve teâlâ cedduk (ve celle senâuk*) ve lâ ilâhe ğayruk.

* (vecelle senâuk kısmı yalnızca cenaze namazında okunur.)

Manası: Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni hep bu türlü tenzih eder ve överim. Senin ismin mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden öbür ilah yoktur.

Ettehiyyâtu Duası Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Ettehiyyâtu lillâhi vessalevâtu vettayibât. Esselâmu aleyke eyyuhen-Nebiyyu ve rahmetullahi ve berakâtuhu. Esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden abduhû ve Rasuluh.

Manası: Lisan ile, vücut ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah’a dır. Ey Peygamber! Allah’ın selamı, rahmet ve rahmetleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah’ın bütün güzel kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah’tan öteki ilah yoktur. Yeniden şahitlik ederim ki, Muhammed, O’nun kulu ve elçisidir.

Allâhumme Salli Duası Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd.

Manası: Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle; erdemini yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin üzere. Elbet övülmeye layık yalnız sensin, şan ve erdem sahibi de sensin.

Allâhumme Barik Duası Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Allâhumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd

Manası: Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve rahmet ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin üzere. Elbet övülmeye layık yalnız sensin, şan ve erdem sahibi de sensin.

Rabbenâ âtina Duası Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Rabbenâ âtina fid’dunyâ haseneten ve fil’âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr.

Manası: Allah’ım! Bize dünyada yeterlilik ve hoşluk, ahirette de uygunluk, hoşluk ver. Bizi ateş azabından koru.

Rabbenâğfirlî Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mu’minine yevme yekûmu’l hisâb.

Manası: Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.

Kunut Duaları Okunuşu, Manası, Türkçesi

Allâhumme iyyâke na’budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes’a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhık

Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, lakin sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, elbet senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

Okunuşu : Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu’minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk

Manası : Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları diğerinden bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

NAMAZLARDAN SONRA TESBİHATIN KARARI NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Namazlardan sonra yapılan tesbîhat ve dualar, namaza dâhil olmasa da makbul ibadetler ortasında yer aldığından müstehaptır. Tesbîhat konusunda müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hz. Peygamberin (s.a.s.) şahsen kendisi de, namazlardan sonra üç sefer Allah’a istiğfar eder ve şöyle buyururdu:

(Allah’ım, selam sensin; selamet de fakat sendendir. Mübareksin. Ey Celal ve İkram sahibi!) (Müslim, Mesâcid, 135)

Namazlardan sonra otuz üçer sefer “Sübhanallah”, “Elhamdülillah”, “Allahu ekber” diyerek Allah’ı anmak da sahih hadislerle tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadis-i şerifinde, “Kim, her namazdan sonra otuz üç kere sübhânallah, otuz üç kez elhamdülillâh, otuz üç sefer da Allahü ekber der, sonra da yüze tamamlamak için;

(Allah’tan diğer ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O’nun gücü her şeye yeter) derse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir.” (Müslim, Mesâcid, 146) buyurmuştur. Bir öbür hadiste de namazlardan sonra otuz üç kere bu tesbîhatı yapanın derecesine kimsenin ulaşamayacağı belirtilmiştir (Ebû Dâvûd, Vitir, 24). Bu sebeple namazda okunan mühletlerin Müslümanlar tarafından bilinmesi hayli değerlidir. Bunun yanında bu mühletlerin hangi sıra ile okunması gerektiğinin de bilinmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Escort bodrum escort bayan bodrum eskort bodrum escort turgutreis escort ortakent escort torba escort türkbükü escort akyarlar escort bitez escort gümbet escort gümüşlük escort gündoğan escort konacık escort Escorts İn bodrum mecidiyeköy escort şişli escort avcılar escort ataköy escort bakırköy escort esenyurt escort şişli escort başakşehir escort beylikdüzü escort esenyurt escort halkalı escort mecidiyeköy escort taksim escort